Máy tạo ion âm lọc không khí

Máy tạo ion âm lọc không khí công suất cao nhất hiện nay, phát ra ion âm một cách chủ động.

Máy cho sản lượng ion âm lên đến hơn 58 triệu ion âm/cm3.

Giúp tăng cường hàm lượng oxy. Thanh lọc, khử độc, khử vi khuẩn virut H5N1, H7N9, virut corona (CoVID-19) khử mùi không khí…

Cải thiện môi trường không khí bị ô nhiễm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.