ĐẦU VÒI PHUN NƯỚC CỨU HỎA CHỐNG XOẮN

(36 đánh giá của khách hàng)

100.000

Mô tả

ĐẦU VÒI PHUN NƯỚC CỨU HỎA CHỐNG XOẮN

Tính năng cơ bản giống như vòi phun nước thông thường như chế độ phun thẳng và phun sương, nhưng sản phẩm này có chức năng đặc biệt. 

Khi nó kết nối với vòi chữa cháy, nó ngăn chặn hiện tượng xoắn. Vòi này có chức năng chống xoắn và có thể được sử dụng trong tình huống đặc biệt, ví dụ, nó có thể hữu ích để dập lửa rừng.

36 đánh giá cho ĐẦU VÒI PHUN NƯỚC CỨU HỎA CHỐNG XOẮN

  1. ???? TRАNSАСТIОN 0,750000 ВTC. Receive >> https://telegra.ph/BTC-Transaction–72781-03-14?hs=e55ef1a7702b0fa476f28b3b9d4692c9& ????

    32pqhn

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.